Biała Księga: Zbuduj infrastrukturę mobilną zgodną z RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to rozporządzenie unijne, które wejdzie w życie w maju 2018 roku i dotyczyć będzie każdej organizacji, która gromadzi, wykorzystuje i/ lub przechowuje dane dotyczące osób fizycznych będących obywatelami Unii Europejskiej.

Według rozporządzenia „dane osobowe” to informacje dotyczące użytkowników końcowych, pracowników, partnerów oraz potencjalnych klientów, bez względu na to, czy są one przetwarzane za pomocą komputerów, urządzeń mobilnych, serwerów, wiadomości e-maila, historii odwiedzin, lokalizacji...
Ze względu na wszechobecność cyfrowych danych w dzisiejszym połączonym świecie, rozporządzenie dotyczyć będzie wszystkich organizacji.

Niniejsza Biała Księga zawiera odniesienia do badań i oświadczeń firmy Gartner, Instytutu Ponemon, ComScore oraz Pradeo Lab. Znajdują się w niej odpowiedzi na poniższe pytania:
- Jak mobilność zagraża zgodności firmy z wymogami RODO?
- Jakie zagrożenia mobilne mogą wpływać na naruszenie danych osobowych?
- Które artykuły RODO odnoszą się do mobilności?
- Jak zapewnić bezpieczeństwo danych dostępnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych?
- Jak zapewnić bezpieczeństwo danych manipulowanych przez aplikacje mobilne?