Case study: Grupa farmaceutyczna testuje bezpieczeństwo aplikacji mobilnych za pomocą Pradeo Security

Przez ostatnie 4 lata ten światowy lider z branży farmaceutycznej polega na technologii Pradeo zapewniającej poziom bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Rozwiązanie Pradeo Security Mobile Application Security Testing pozwala na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i aumotatyzacji procesów testowych, pozwalających na utrzymywanie i aktualizowanie ponad 500 aplikacji dystrybuowanych rokrocznie.
Dowiedz się, jak organizacja wzmacnia i płynnie kontroluje dystybucję aplikacji mobilnych.