Pradeo Security for Samsung

W czasach, gdy firmy coraz bardziej polegają na technologii cyfrowej, a władze wciąż wzmacniają wymogi prywatności związane z mobilnością, organizacje napotykają poważne wyzwanie: jak skutecznie zapobiegać cyberatakom nie ograniczając przy tym wydajności pracy użytkowników.

Pradeo Security dla Samsunga to rozwiązanie Mobile Threat Defense dedykowane do zabezpieczenia siły roboczej korzystającej z urządzeń firmy Samsung. Rozwiązanie to łączy wiedzę i technologie obu firm i skutecznie ochrania firmowe dane, zapewniając jednocześnie pełną swobodę pracy współpracownikom.
Firma Samsung Electronics jest dumna z efektów współpracy z firmą Pradeo, dzięki której możemy zapewnić naszym klientom najbardziej zaawansowane i szczegółowe rozwiązanie bezpieczeństwa. Rozwiązanie Pradeo Mobile Threat Defense dla Samsunga zapewnia naszym urządzeniom możliwości analityczne i obronne poprzez wykorzystanie właściwości platformy Knox dla przedsiębiorstw.

Nick Dawson Samsung Nick Dawson
Global Director of Enterprise Business, Samsung Electronics
ADVANCED MOBILE THREAT DEFENSE
Mobile Threats: Applications, network & device
Pradeo i Samsung połączyły swoje zaawansowane technologie wykrywania i ograniczania zagrożeń, aby dostarczyć zaostrzone rozwiązanie Mobile Threat Defense.

Pradeo Security dla Samsunga opiera się na precyzyjnej funkcji wykrywania zagrożeń Pradeo, która z dokładnością wykrywa zagrożenia działające na poziomie aplikacji, sieci i urządzeń. Następnie wykorzystuje API niskiego poziomu kontroli Samsung Knox, aby precyzyjnie zminimalizować zagrożenia.

Jak działa Pradeo Security dla Samsung na poziomie aplikacji? Rozwiązanie precyzyjnie identyfikuje zachowania wszystkich aplikacji znajdujących się na urządzeniu mobilnym. W momencie, kiedy w aplikacji wykryte zostanie ryzykowne zachowanie, Pradeo zneutralizuje wyłącznie niechciane zachowanie, nie utrudniając dalszego działania aplikacji.
Mobile collaborators security
ENHANCED MOBILE WORKERS’ EXPERIENCE
Pradeo Security for Samsung high level of precision enables security heads to prevent the exfiltration of sensitive data while maintaining the productivity gained from the use of mobile devices. With this joint Mobile Threat Defense solution, they can smoothly balance security and productivity.

PEŁNE 360-STOPNIOWE BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Aplikacji

Pradeo precyzyjnie identyfikuje wszystkie zachowania i luki w aplikacjach mobilnych. Następnie informacje analizowane są pod względem kontekstu tak, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i blokować tylko rzeczywiste zagrożenia.

Bezpieczeństwo Urządzenia

Pradeo Security analizuje w czasie rzeczywistym konfigurację sieci i ustawienia, aby zapobiec atakom pochodzącym z połączeń sieciowych, takich jak Man-In-The-Middle czy phishing.

Bezpieczeństwo Sieci

Pradeo Security monitoruje integralność urządzenia, sprawdzając wszystkie jego potencjalnie wadliwe aspekty, takie jak luki w systemie operacyjnym, nieprawidłowe zużycie baterii itp.
360° Security Mobile Threat Defense
UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT (UEM) + MOBILE THREAT DEFENSE